Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa
Thứ ba, 11:08, 01/11/2022 Phương Cúc Phương Cúc
VOV4.VOV.VN - Những giá trị văn hóa của đồng bào thiểu số đang được nhiều thế hệ chung tay gìn giữ, trao truyền. Một số địa phương đã đưa văn hóa bản địa vào phát triển du lịch và bước đầu có hiệu quả. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 28/10/2022)

 

Phương Cúc

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC