Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -
Giờ phát sóng Chương trình

PHẤN TIN VẠ BÀI FIỂT (TIN TỨC, SỰ KIỆN)

BÀI 2: XÉNG HẾT THUỔN MỌI FẤN NÈM HENG TIỂNG ĐAI?
BÀI 2: XÉNG HẾT THUỔN MỌI FẤN NÈM HENG TIỂNG ĐAI?

Mì tọ bấu mì Xéng hết thuổn mọi fấn nèm heng tiểng đạ hết pjọm tẳng có bản cỏn mấư đai? Xỉnh pỉ noọng tỉnh fấn tải 2 xáu tên roọng: Xéng hết thuổn mọi fấn nèm heng tiểng đai?

29/05/2024
BÀI 2: XÉNG HẾT THUỔN MỌI FẤN NÈM HENG TIỂNG ĐAI?

BÀI 2: XÉNG HẾT THUỔN MỌI FẤN NÈM HENG TIỂNG ĐAI?

Mì tọ bấu mì Xéng hết thuổn mọi fấn nèm heng tiểng đạ hết pjọm tẳng có bản cỏn mấư đai? Xỉnh pỉ noọng tỉnh fấn tải 2 xáu tên roọng: Xéng hết thuổn mọi fấn nèm heng tiểng đai?

29/05/2024

PẰNG DẠU CÚA CẦN HẾT NÀ RẨY (BẠN CỦA NHÀ NÔNG)

BẠI SLON PANG MỪA CHAY CHƯỚNG CO MÁC MUỔNG PỀN SLỌI
BẠI SLON PANG MỪA CHAY CHƯỚNG CO MÁC MUỔNG PỀN SLỌI

Mác muổng lẻ thình mác chay ngải, mái pện sle ăn mác cải, pền slọi lẻ pỉ noọng lèo chay chướng nèm kỵ thuật.

28/05/2024
BẠI SLON PANG MỪA CHAY CHƯỚNG CO MÁC MUỔNG PỀN SLỌI

BẠI SLON PANG MỪA CHAY CHƯỚNG CO MÁC MUỔNG PỀN SLỌI

Mác muổng lẻ thình mác chay ngải, mái pện sle ăn mác cải, pền slọi lẻ pỉ noọng lèo chay chướng nèm kỵ thuật.

28/05/2024

SỨC RÈNG VẠ TỞI SLỔNG (SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG)

BẠI THÌNH NẶM KIN HẾT ĐANG CẦN DẶM CHANG SLÌ MỒM
BẠI THÌNH NẶM KIN HẾT ĐANG CẦN DẶM CHANG SLÌ MỒM

Thâng slì mồm, pỉ noọng ngải hăn đửa điểu. Rèo cần ké, mì kỷ thình nặm kin hết đang lầu dặm dẹ:

23/05/2024
BẠI THÌNH NẶM KIN HẾT ĐANG CẦN DẶM CHANG SLÌ MỒM

BẠI THÌNH NẶM KIN HẾT ĐANG CẦN DẶM CHANG SLÌ MỒM

Thâng slì mồm, pỉ noọng ngải hăn đửa điểu. Rèo cần ké, mì kỷ thình nặm kin hết đang lầu dặm dẹ:

23/05/2024

BẠI THÌNH CHỈA PANG CHỎI VẠ LUẬT MẤƯ (TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH - PHÁP LUẬT)

NẲNG LƯỜN XĂNG TỨ 3 PI THÂNG 7 PI HẠY CẠ MA, MÈO KHỐP THAI CẦN
NẲNG LƯỜN XĂNG TỨ 3 PI THÂNG 7 PI HẠY CẠ MA, MÈO KHỐP THAI CẦN

Dú nặm mường lầu, pỉ noọng xường slì liệng bại thình tua cúa dú chang lườn, pện ma, mèo. Pện tọ, liệng pện nẩy mì bảt vận dau hí tua cúa khốp cần. Hạy cạ lấư ma mèo khốp cần lẻ chẩu tua cúa mẻn fạt pền rừ?

27/05/2024
NẲNG LƯỜN XĂNG TỨ 3 PI THÂNG 7 PI HẠY CẠ MA, MÈO KHỐP THAI CẦN

NẲNG LƯỜN XĂNG TỨ 3 PI THÂNG 7 PI HẠY CẠ MA, MÈO KHỐP THAI CẦN

Dú nặm mường lầu, pỉ noọng xường slì liệng bại thình tua cúa dú chang lườn, pện ma, mèo. Pện tọ, liệng pện nẩy mì bảt vận dau hí tua cúa khốp cần. Hạy cạ lấư ma mèo khốp cần lẻ chẩu tua cúa mẻn fạt pền rừ?

27/05/2024

CHỒM FUÔNG QUÁ FOÒNG HENG (DU LỊCH QUA SÓNG PHÁT THANH)

KHUỔI MỠ - TỈ DƯƠNG CHỒM ĐÂY MJẢC DÚ PẠNG ĐÔNG BẮC
KHUỔI MỠ - TỈ DƯƠNG CHỒM ĐÂY MJẢC DÚ PẠNG ĐÔNG BẮC

Khuổi Mỡ lẻ búng dương chồm đảy lai cần chắc thâng dú pạng Đông Bắc. Nẩy lẻ kha khuổi lường dặm luây quá chang lủng phja Huyền Đinh, Yên Tử. Tỉ lỉn liểu nẩy dú xạ Nghĩa Phương, hoẹn Lục Nam, slảnh Bắc Giang. Thâng nẩy, pỉ noọng đảy chồm bại búng khau pù, tả khuổi chăn đây xáu cằm toẹn đảy lẩn tẳm tởi cón thâng cà này.

24/05/2024
KHUỔI MỠ - TỈ DƯƠNG CHỒM ĐÂY MJẢC DÚ PẠNG ĐÔNG BẮC

KHUỔI MỠ - TỈ DƯƠNG CHỒM ĐÂY MJẢC DÚ PẠNG ĐÔNG BẮC

Khuổi Mỡ lẻ búng dương chồm đảy lai cần chắc thâng dú pạng Đông Bắc. Nẩy lẻ kha khuổi lường dặm luây quá chang lủng phja Huyền Đinh, Yên Tử. Tỉ lỉn liểu nẩy dú xạ Nghĩa Phương, hoẹn Lục Nam, slảnh Bắc Giang. Thâng nẩy, pỉ noọng đảy chồm bại búng khau pù, tả khuổi chăn đây xáu cằm toẹn đảy lẩn tẳm tởi cón thâng cà này.

24/05/2024

CẦN ĐÂY FIỂC ĐÂY (NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT)

CẦN SLON TẺO TÀNG MỦA PÁT
CẦN SLON TẺO TÀNG MỦA PÁT

Chang Hội xuân ATK Chợ Đồn pi nẩy, Lùng Hà Sỹ Hoàn, ái đảy 70 pi, lẻ cần Tày, dú thị trấn Bằng Lũng, hoẹn Chợ Đồn (Bắc Kạn) đạ đảy chủn pền Nghệ nhân dân gian vạ tả slống Kỷ niệm chương Nhoòng bại mòn đây cúa đin mường mừa slon tàng mủa pat cúa cần Tày lầu.

18/05/2024
CẦN SLON TẺO TÀNG MỦA PÁT

CẦN SLON TẺO TÀNG MỦA PÁT

Chang Hội xuân ATK Chợ Đồn pi nẩy, Lùng Hà Sỹ Hoàn, ái đảy 70 pi, lẻ cần Tày, dú thị trấn Bằng Lũng, hoẹn Chợ Đồn (Bắc Kạn) đạ đảy chủn pền Nghệ nhân dân gian vạ tả slống Kỷ niệm chương Nhoòng bại mòn đây cúa đin mường mừa slon tàng mủa pat cúa cần Tày lầu.

18/05/2024

MJẠC MẤƯ (CA NHẠC MỚI)

GIẢI PHÓNG ĐIỆN BIÊN
GIẢI PHÓNG ĐIỆN BIÊN

Sáng tác: Đỗ Nhuận (1954) Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

03/05/2024
GIẢI PHÓNG ĐIỆN BIÊN

GIẢI PHÓNG ĐIỆN BIÊN

Sáng tác: Đỗ Nhuận (1954) Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN

03/05/2024

TOẸN CHANG BẢN CỎN (CHUYỆN BẢN LÀNG)

HÁT QUAN LANG CỦA NGƯỜI TÀY
HÁT QUAN LANG CỦA NGƯỜI TÀY

Hát quan làng hay còn gọi là hát thơ lẩu. Là một phong tục đẹp trong đám cưới truyền thống của người Tày, với hệ thống các bài thơ, bài hát có thể kéo dài tới hàng ngàn câu, hàng trăm bài, chia thành các phần cụ thể. Ngoài ý nghĩa răn dạy đạo đức, hát quan làng còn được xem như một hình thức để giao lưu, đoàn kết cộng đồng và đánh giá khả năng ứng xử khéo léo của con người, làm phong phú thêm vốn dân ca trong đám cưới của dân tộc.

04/05/2024
HÁT QUAN LANG CỦA NGƯỜI TÀY

HÁT QUAN LANG CỦA NGƯỜI TÀY

Hát quan làng hay còn gọi là hát thơ lẩu. Là một phong tục đẹp trong đám cưới truyền thống của người Tày, với hệ thống các bài thơ, bài hát có thể kéo dài tới hàng ngàn câu, hàng trăm bài, chia thành các phần cụ thể. Ngoài ý nghĩa răn dạy đạo đức, hát quan làng còn được xem như một hình thức để giao lưu, đoàn kết cộng đồng và đánh giá khả năng ứng xử khéo léo của con người, làm phong phú thêm vốn dân ca trong đám cưới của dân tộc.

04/05/2024

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (THÍNH GIẢ VỚI CHƯƠNG TRÌNH)

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH  (Chủ nhật – Vằn 19/5/2024)
PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (Chủ nhật – Vằn 19/5/2024)

Boong khỏi xường slì ngầư ngoòng xẹ nhỉn đảy bại pày roọng điện lai them cúa pỉ noọng tỉnh đài sle mì cằm toỏng cóp hẩư boong khỏi hết chương trình vằn cảng đảy đây. Mì mòn ngầư slưởng lăng lụ ái tỉnh bài hảt tầư lẻ pỉ noọng hạy roọng hẩư boong khỏi lèo sổ điện thoại 08.626.151.88. Lụ phác cằm quá trang Fanpage cúa chương trình dú tềnh FB mì cằm keo lẻ “Tiếng Tày Nùng, Đài TNVN”.

19/05/2024
PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH  (Chủ nhật – Vằn 19/5/2024)

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (Chủ nhật – Vằn 19/5/2024)

Boong khỏi xường slì ngầư ngoòng xẹ nhỉn đảy bại pày roọng điện lai them cúa pỉ noọng tỉnh đài sle mì cằm toỏng cóp hẩư boong khỏi hết chương trình vằn cảng đảy đây. Mì mòn ngầư slưởng lăng lụ ái tỉnh bài hảt tầư lẻ pỉ noọng hạy roọng hẩư boong khỏi lèo sổ điện thoại 08.626.151.88. Lụ phác cằm quá trang Fanpage cúa chương trình dú tềnh FB mì cằm keo lẻ “Tiếng Tày Nùng, Đài TNVN”.

19/05/2024

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG ĂN VẰN (CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH HÀNG NGÀY)

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG  (Thứ Tư- Vằn 29/05/2024)
CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG (Thứ Tư- Vằn 29/05/2024)

Xéng hết thuổn mọi fấn nèm heng tiểng đai? Boong hây xày thâng lẹ hội A Riêu Piing cúa pỉ noọng cần Pa Kô.

29/05/2024
CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG  (Thứ Tư- Vằn 29/05/2024)

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG (Thứ Tư- Vằn 29/05/2024)

Xéng hết thuổn mọi fấn nèm heng tiểng đai? Boong hây xày thâng lẹ hội A Riêu Piing cúa pỉ noọng cần Pa Kô.

29/05/2024

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2