Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -
Giờ phát sóng Chương trình

XA NAY TIN (Tin tức, sự kiện)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng haanh deh đại lễ Phạt đản đhị TP Hồ Chí Minh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng haanh deh đại lễ Phạt đản đhị TP Hồ Chí Minh

Đhalum bêl Đại lễ Phật đản Phật lịch, ra diu t’ngay 26/5, p’căh mặt t’cooh xa nay Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ơy tước lum lêy, haanh deh apêê chức sắc, tăng ni, Phật tử Giáo hội Phậ giáo Việt Nam đhị thành phố Hồ Chí Minh.

27/05/2023
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng haanh deh đại lễ Phạt đản đhị TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng haanh deh đại lễ Phạt đản đhị TP Hồ Chí Minh

Đhalum bêl Đại lễ Phật đản Phật lịch, ra diu t’ngay 26/5, p’căh mặt t’cooh xa nay Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ơy tước lum lêy, haanh deh apêê chức sắc, tăng ni, Phật tử Giáo hội Phậ giáo Việt Nam đhị thành phố Hồ Chí Minh.

27/05/2023

XƠỢNG P'RÁ XA NAY CÓH GƯƠL (DƯỚI MÁI NHÀ GƯƠL)

Đông Giang: Pa dưr đảng viên manuyh acoon coh
Đông Giang: Pa dưr đảng viên manuyh acoon coh

Coh bấc c’moo ahay, Đảng bộ chr’hoong Đông Giang, tỉnh Quảng Nam lêy bh’rợ pa dưr đảng viên năc bh’rợ bha lâng, chr’năp pa bhlâng, ting pa dưr râu liêm choom âng bh’rợ k’đhơợng xay lâng c’rơ xay bhrợ âng pazêng tổ chức cơ sở Đảng. Đảng bộ chr’hoong công ơy bhrợ bấc bh’rợ liêm choom coh bh’rợ pa dưr đảng, coh đêêc năc đảng viên đhanuôr acoon coh.

18/05/2023
Đông Giang: Pa dưr đảng viên manuyh acoon coh

Đông Giang: Pa dưr đảng viên manuyh acoon coh

Coh bấc c’moo ahay, Đảng bộ chr’hoong Đông Giang, tỉnh Quảng Nam lêy bh’rợ pa dưr đảng viên năc bh’rợ bha lâng, chr’năp pa bhlâng, ting pa dưr râu liêm choom âng bh’rợ k’đhơợng xay lâng c’rơ xay bhrợ âng pazêng tổ chức cơ sở Đảng. Đảng bộ chr’hoong công ơy bhrợ bấc bh’rợ liêm choom coh bh’rợ pa dưr đảng, coh đêêc năc đảng viên đhanuôr acoon coh.

18/05/2023

MANUÝH PA DỨAH ĐH'RÉH CR'ĂY CÓH BHƯƠL CR'NOON (THẦY THUỐC BUÔN LÀNG)

Pazêng pr’âm liêm choom đoọng ha ma nuyh dal huyết áp
Pazêng pr’âm liêm choom đoọng ha ma nuyh dal huyết áp

Ha dang huyết áp dal, lalăm năc ahêê xăl cơnh ặt ma mông âng đay đoọng pa xiêr huyết áp. Muy coh pazêng rau xăl cơnh ặt ma mông chr’năp bhlầng năc pa ghit tước chế độ âm cha zập t’ngay âng ahêê.

24/05/2023
Pazêng pr’âm liêm choom đoọng ha ma nuyh dal huyết áp

Pazêng pr’âm liêm choom đoọng ha ma nuyh dal huyết áp

Ha dang huyết áp dal, lalăm năc ahêê xăl cơnh ặt ma mông âng đay đoọng pa xiêr huyết áp. Muy coh pazêng rau xăl cơnh ặt ma mông chr’năp bhlầng năc pa ghit tước chế độ âm cha zập t’ngay âng ahêê.

24/05/2023

JƯN JỨAH XAY MOON H'CƠNH CHOOM BHRỢ CHA (BÀN CÁCH LÀM ĂN)

Đha nuôr apêê acoon coh coh Đăk Lăk tr’xăl đhr’niêng bh’rợ bhrợ têng ha rêê đhuôch
Đha nuôr apêê acoon coh coh Đăk Lăk tr’xăl đhr’niêng bh’rợ bhrợ têng ha rêê đhuôch

Tỉnh Đăk Lăk vêy đhăm k’tiêc bhrợ ha rêê đhuôch bhưah, liêm g’buh. Cơnh lâng pr’đơợ n’nâu, bâc c’moo đăn đâu, đha nuôr apêê acoon coh tỉnh n’nâu t’bhlâng pa choom đoọng, đươi dua khoa học kỹ thuật moot ooy bh’rợ ha rêê đhuôch, tr’xin ha dưr dal râu pa chô, pa dưr tr’mông tr’meh, bhrợ pa dưr pr’ăt tr’mông ca bhố ngăn.

24/05/2023
Đha nuôr apêê acoon coh coh Đăk Lăk tr’xăl đhr’niêng bh’rợ bhrợ têng ha rêê đhuôch

Đha nuôr apêê acoon coh coh Đăk Lăk tr’xăl đhr’niêng bh’rợ bhrợ têng ha rêê đhuôch

Tỉnh Đăk Lăk vêy đhăm k’tiêc bhrợ ha rêê đhuôch bhưah, liêm g’buh. Cơnh lâng pr’đơợ n’nâu, bâc c’moo đăn đâu, đha nuôr apêê acoon coh tỉnh n’nâu t’bhlâng pa choom đoọng, đươi dua khoa học kỹ thuật moot ooy bh’rợ ha rêê đhuôch, tr’xin ha dưr dal râu pa chô, pa dưr tr’mông tr’meh, bhrợ pa dưr pr’ăt tr’mông ca bhố ngăn.

24/05/2023

ĐHI NOO HÊÊ ACOON COH (CÁC DÂN TỘC ANH EM)

Quảng Ngãi: Zư lêy bh’rợ taanh n’đoóh a’doóh âng đhanuôr H’re
Quảng Ngãi: Zư lêy bh’rợ taanh n’đoóh a’doóh âng đhanuôr H’re

Bh’rợ taanh n’đoóh a’doóh âng đhanuôr H’re cóh chr’hoong k’coong ch’ngai Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi ơy váih tơợ đenh lâng bơơn pa choom tơợ lang nâu tước lang n’tốh. Tước đâu, hân đhơ zi lấh năl mơ zr’nắh k’đhạp nắc bh’rợ taanh n’đoóh a’doóh ty chr’nắp dzợ bơơn chính quyền vel đông lâng đhanuôr cóh đâu t’bhlâng zư lêy.

27/05/2023
Quảng Ngãi: Zư lêy bh’rợ taanh n’đoóh a’doóh âng đhanuôr H’re

Quảng Ngãi: Zư lêy bh’rợ taanh n’đoóh a’doóh âng đhanuôr H’re

Bh’rợ taanh n’đoóh a’doóh âng đhanuôr H’re cóh chr’hoong k’coong ch’ngai Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi ơy váih tơợ đenh lâng bơơn pa choom tơợ lang nâu tước lang n’tốh. Tước đâu, hân đhơ zi lấh năl mơ zr’nắh k’đhạp nắc bh’rợ taanh n’đoóh a’doóh ty chr’nắp dzợ bơơn chính quyền vel đông lâng đhanuôr cóh đâu t’bhlâng zư lêy.

27/05/2023

VIDEO ONLINE

Nam Giang: Pa dưr bh’rợ chr’năp âng pân đil t’cooh t’ha
Nam Giang: Pa dưr bh’rợ chr’năp âng pân đil t’cooh t’ha

Coh bâc c’moo ha nua, Hội Liên hiệp Pân đil chr’hoong da ding ca coong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam ta luôn p’ghit zư x’mir lêy quyền lợi âng pân đil. Coh đêêc, Hội năc pa bhlâng k’rang tươc bhrợ têng apêê bh’rợ đơc đoọng la lay ha pân đil t’cooh t’ha, năc đoọng zư x’mir lêy lâng pa dưr bh’rợ âng pân đil t’cooh t’ha coh pr’loọng đong lâng vel bhươl.

22/05/2023
Nam Giang: Pa dưr bh’rợ chr’năp âng pân đil t’cooh t’ha

Nam Giang: Pa dưr bh’rợ chr’năp âng pân đil t’cooh t’ha

Coh bâc c’moo ha nua, Hội Liên hiệp Pân đil chr’hoong da ding ca coong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam ta luôn p’ghit zư x’mir lêy quyền lợi âng pân đil. Coh đêêc, Hội năc pa bhlâng k’rang tươc bhrợ têng apêê bh’rợ đơc đoọng la lay ha pân đil t’cooh t’ha, năc đoọng zư x’mir lêy lâng pa dưr bh’rợ âng pân đil t’cooh t’ha coh pr’loọng đong lâng vel bhươl.

22/05/2023

PR'HÁT ACOON CÓH CƠ TU (ÂM NHẠC CƠ TU)

Manuih Cơ Tu ting Đảng
Manuih Cơ Tu ting Đảng

Arất Cúc- Trung tâm VHTT chr'hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam hat

19/05/2023
Manuih Cơ Tu ting Đảng

Manuih Cơ Tu ting Đảng

Arất Cúc- Trung tâm VHTT chr'hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam hat

19/05/2023
Nha nhim
Nha nhim
05/05/2023

BẤC CƠNH PR'ẶT TR'MÔNG (MUÔN MÀU CUỘC SỐNG)

Pazêng c’leh liêm pr’hay đhị bán đảo Sơn Trà
Pazêng c’leh liêm pr’hay đhị bán đảo Sơn Trà

Moọt x’rịa hân noo ha pruột, tơợp moọt cha noọng, crâng coh bán đảo Sơn Trà năc tơợp xăl hi la t’mêê. C’xêê 3, pazêng a ral da ding zêng rơơc riic pô tơơm Cha bhăn.

15/05/2023
Pazêng c’leh liêm pr’hay đhị bán đảo Sơn Trà

Pazêng c’leh liêm pr’hay đhị bán đảo Sơn Trà

Moọt x’rịa hân noo ha pruột, tơợp moọt cha noọng, crâng coh bán đảo Sơn Trà năc tơợp xăl hi la t’mêê. C’xêê 3, pazêng a ral da ding zêng rơơc riic pô tơơm Cha bhăn.

15/05/2023

T'RUÍH PA XUL ZẤP T'NGAY (CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH HÀNG NGÀY)

T'RUIH PA XƯL T'NGAY 27/5/2023
T'RUIH PA XƯL T'NGAY 27/5/2023

Tơợ k’nặ 4 c’moo bơơn moọt quốc tịch Việt Nam, pr’ặt tr’mông âng đhanuôr Lào đhị chr’hoong da ding ca coong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam xoọc r’dợ tệêm ngăn.

27/05/2023
T'RUIH PA XƯL T'NGAY 27/5/2023

T'RUIH PA XƯL T'NGAY 27/5/2023

Tơợ k’nặ 4 c’moo bơơn moọt quốc tịch Việt Nam, pr’ặt tr’mông âng đhanuôr Lào đhị chr’hoong da ding ca coong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam xoọc r’dợ tệêm ngăn.

27/05/2023

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2